Gaasitööks nimetatakse gaasiseadme paigaldamist, hooldamist, remonti, samuti gaasi ladustamist ja vedelgaasianuma täitmist.

Gaasitöö tegemiseks ja gaasipaigaldise ehitamiseks on ettevõtjal vajalik registreering majandustegevuse registris.

OÜ Saare Gaas on nendeks töödeks vedelgaasi alal registreerunud ja võib kodudes ja ettevõtetes gaasiseadmeid paigaldada, remontida, hooldada ja demonteerida. Ka on Saare Gaasil õigus balloone ladustada (st hoida üle 20 ballooni) ja vedelgaasiballoone täita.

Saare Gaas