Ballooni kohalevedu allpool toodud hindadega toimub järgmiselt:

  1. Kuressaare linn, Laheküla küla, Kudjape alevik: hiljemalt järgmisel tööpäeval, vedu toimub üldjuhul kell 15:00 – 17:00
  2. Lääne-Saaremaa: teisipäeviti, tellimuse saamisest 22 päeva jooksul
  3. Ida-Saaremaa: neljapäeviti, tellimuse saamisest 22 päeva jooksul
  4. Muhu saar: eraldi kokkuleppel
  5. Väikesaared: eraldi kokkuleppel

Käitlemistasu lisandub igale kohaletoodud balloonile.

€3

Balloon kaaluga kuni 35kg Kliendi soovil ühendame ballooni ning teostame lekkekontrolli.

€4

Balloon kaaluga üle 35kgKohaleveo eelduseks on autoga juurdepääs vahetusse lähedusse.